Dinamometar - balon manometar

Dinamometar - balon manometar

Dinamometar - balon manometar

  • Uređaj kojim se mjeri snaga stiska šake.
  • Koristi se prilikom fizikalne terapije za potrebe fizioterapeuta.