Kako pravilno hodati sa štakama? Koje vrste hoda postoje?

4. svibnja 2016.
Katarina, prvostupnik fizioterapije, prodajni savjetnik

Što je hod?

Hod je vrlo dinamičan proces u svakom smislu. Od dana kad smo naučili hodati, više ne razmišljamo o toj automatskoj kretnji dok smo zdravi, a ona zapravo predstavlja izuzetno složenu aktivnost.

Hod je aktivno kretanje naizmjeničnim pokretima nogu, uz sudjelovanje ostalih odgovarajućih segmenta tijela. Pri tome postoji mogućnost promjene brzine i smjera kretanja te prilagodbe na tlo, odnosno okolinu.

Zašto koristimo štake?

Kada dođe do oštećenja funkcije zgloba zbog bilo kojeg uzroka potrebno ga je poštedjeti izvođenja njegovih uobičajenih pokreta. Kad su u pitanju zglobovi donjih ekstremiteta vrlo je teško izbjeći njihovo korištenje.
Zato je neophodno rasteretiti oštećeni zglob na način da se težina tijela prenese na štake. Time se olakšava hod, smanjuju se bolovi, a na kraju je i ubrzan proces oporavak.

Kako podesiti visinu štaka? 

Jedna veličina i visina ne odgovaraju svima. Najjednostavniji način za pronaći idealnu visinu štaka je sljedeći:
-> kada držite štake i opustite ruke uz tijelo Vaša šaka bi trebala biti u visini velikog trohantera natkoljene kosti, odnosno Vaša šaka bi trebala biti u visini sredine zgloba kuka. Ukoliko je štaka pravilno podešena kut u zglobu lakta bi trebao biti 20 stupnjeva u fleksiji.
U slučaju kada je štaka previsoka, primorat će Vas da podignete ramena prema gore. Obrnuta je situacija ako je štaka prekratka, te će Vas natjerati u pogrbljeni položaj. Isto se odnosi i na podešavanje visine štapa ukoliko je moguće da se ona regulira.

Podlakatne ili potpazušne štake?

U većini slučajeva koriste se podlakatne štake ukoliko je to moguće. Kod starijih i slabijih ljudi koji su kondicijski u lošem stanju, te ne mogu nositi vlastitu težinu na svojim rukama primjenjuju se podpazušne štake. One daju veću sigurnost u hodu, ali su pacijenti slabije mobilni nego sa podlakatnim štakama. Kod podpazušnih štaka može doći do trnjenja ruku zbog pritiska na živce u području pazuha do kojeg dolazi korištenjem štaka.

Koje vrste hoda sa štakama postoje?

Ovisno o dijagnozi i stanju zbog koje se primjenjuju potrebno je naučiti i vrstu hoda sa štakama koji može biti:
  1. Dvotaktni
  2. Trotaktni
  3. Četverotaktni.
Dvotaktni hod:
  • Prva varijanta se koristi se kada iskorak nije moguć, ali su ravnoteža i snaga ruku dobri. Izbacivanje obje štake naprijed ispred tijela, doskok do štaka ili malo ispred njih (ako osoba nema snage za doskok ona vuče noge po podlozi).
  • Druga varijanta se koristi kad je iskorak moguć, na način da se desna štaka i lijeva noga istovremeno izbacuju naprijed, a zatim lijeva štaka i desna noga istovremeno naprijed.
Trotaktni hod:
  • Koriste osobe sa izrazitom slabošću jedne noge. Izbacivanje obje štake naprijed ispred tijela, u isto vrijeme prijenos težine na štake te iskorak sa slabijom nogom, zatim iskorak (privlačenje) zdravom nogom.
Četverotaktni hod:
  • Koriste osobe koje imaju očuvan iskorak, ali su im oba ekstremiteta slaba. Ovaj hod je stabilan i siguran, ali je spor. Kod ove vrste hoda tijelo je uvijek oslonjeno na 3 točke oslonca.
  • Hoda se u slijedu desna štaka naprijed - lijeva noga naprijed - lijeva štaka naprijed - desna noga naprijed.

Kako hodati sa štakama niz ili uz stepenice?

  • Hod niz stepenice: štake - slabija noga - zdrava noga.
  • Hod uz stepenice: zdrava noga - štake- slabija noga.

Koja je HZZO šifra za štake?

Štake se nalaze na listi HZZO pomagala i izdaju se putem doznaka koju propisuje izabrani liječnik ili liječnik specijalist. Potrebna je ovjera nadležnog HZZO-a.
Šifra HZZO: 1203060701013 Podlakatne štake s podešavanjem visine
Šifra HZZO: 1203120702005 Potpazušne štake.
Naš ortopedski program pogledajte ovdje.

 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite dolaskom u našu specijaliziranu prodavaonicu u Grižansku 6 u Zagreb, ili putem e-maila: info@omc.hr ili telefonom na 01/2911 366.

Više o našem stručnom timu pročitajte ovdje. Savjete tima pratite ovdje.