Ortoza kod pareze peroneusa Gibaud 6378

Ortoza kod pareze peroneusa Gibaud 6378

Ortoza kod pareze peroneusa 6378

Ozljede gležnja

Gibaud ortoza kod pareze peroneusa koristi se kad postoji periferna paraliza prednje goljenice i peronealnih mišića. Paraliza može biti uzrokovana brojnim faktorima poput ozljede gležnja,, posjekotine, a može uslijediti i nakon nekog snažnog mehaničkog pritiska. Ortoza kod pareze peroneusa pričvršćuje se trakama za zatezanje koje su napravljene od samoljepljivog čička koji se podešava pomicanjem. List noge se naslanja na mekanu tvar kojom je obložen plastični (propilenski) dio ortoze.

Mjere opreza pri korištenju:   

  • Oprezno provjerite stanje noge nakon što 2 sata imate pomagalo na nozi
  • Bilo koje crvenilo na nozi upućuje na to da je pomagalo na nozi jako zategnuto i da se mora olabaviti

Podešavanje pomagala:           

  • Skratite ortozu tako da točno odgovara cipeli
  • Ako je potrebno, povećajte opseg dijela pomagala koji dolazi na list noge, koristeći pištolj na topli zrak

Održavanje pomagala:           

  • Perite pomagalo sa toplom vodom i sapunom.

Pitajte naš stručni tim za savjet ili preporuku:

  • E-mail: info@omc.hr
  • Grižanska 6, ZAGREB.
  • Telefon: 01/2911 366.