Obloge za rane

Rana se najčešće definira kao prekid anatomskog i funkcionalnog kontinuiteta tkiva ili organa, a može nastati djelovanjem različitih čimbenika (mehaničkih, termičkih, kemijskih, bioloških, električnih) ili njihovom kombinacijom.
Cijeljenje rana je spontani proces i uglavnom završava zatvaranjem defekta kod akutnih rana , međutim kada rana ne zacijeli u predviđenom razdoblju i taj process traje dulje od 6 tjedana – tada govorimo o kroničnoj rani (dekubitus, potkoljenični vrijed i sl.).
Da bi kronična rana zacijelila potrebni su joj optimalni fizikalno kemijski uvijeti, a to omogućuju suvremene obloge za vlažno cijeljnje rana.

U Orto i Medi centru možete pronaći: 

  • Alginati sa i bez srebra
  • Hidrofiber sa i bez srebra
  • Obloge za rane s dodatkom srebra
  • Poliuretanske pjene sa i bez srebra
  • Silikonske obloge sa i bez srebra
  • Gelovi za cijeljenje rana.

Pomagala izdajemo na doznake HZZO-a te Vam možemo pomoći prilikom konzultacija s Vašim liječnikom. 

Naše stručno osoblje može Vam pomoći prilikom odabira obloge za rane. Potreba korisnika je ključna prilikom odabira pomagala, obratite nam se putem telefona ili dolaskom u Grižansku 6, Zagreb.