Uređaj za vježbe disanja

Respiracijske vježbe ili vježbe disanja pomažu u savladavanju simptoma bolesti te smanjenju korištenja lijekova omogućujući pravilnu izmjenu plinova u plućima i stanicama.

Vježbe disanja su učinkovite za različite dobne skupine,  od djece starosti 5 godina, kao i za starije od 80 godina. Danas sve više liječnika uključuje vježbe disanja u svoje tretmane.