Otoskop

Otoskop je medicinski uređaj koja se koristi za pregled unutrašnjosti uha. Pomoću njega moguće je vidjeti vanjsko i srednje uho. Otoskopi se mogu u praksi koristiti i za pregled ostalih otvora npr. nosa.