Desderman Pure - alkoholna otopina za dezinfekciju ruku

Desderman Pure - alkoholna otopina za dezinfekciju ruku

Desderman pure je alkoholna otopina za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku. Desderman pure ima široki spektar aktivnosti i djelotvoran je protiv bakterija (uključujući multirezistentne sojeve), gljivica, i virusa. Sadrži tvari koje štite i njeguju kožu održavajući njenu prirodnu masnoću i vlažnost. Pogodan je za čestu uporabu.

Desderman pure pruža potpunu mikrobiološku djelotvornost (baktericid, mikobaktericid, puni virucid, fungicid) dokazanu prema Europskim Normama. Uz dodatak emolijensa i ostalih sredstava za obnovu lipidnog sloja pruša i dodatnu zaštitu i njegu kože.

Alkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku, koji se nanosi utrljavanjem.

Svojim dimenzijama od 1 L odličan je za pozicije gdje je potrebno često dezinficirati ruke.

100 g otopine sadrži:  78,2 g etanola (96% v/v), 0,1 g bifenil-2-ola

Kako koristiti: 

Manju količinu istisnite iz bočice na dlan i trljajte sve dok se ruke ne osuše, najmanje 30 sekundi.  Preporučuje se koristiti iste pokrete rukama (točke 2-7)  kao i kod higijenskog pranja ruku (klikni za upute)

Upozorenje:

 • H225 Lako zapaljiva tekućina i para;
 • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka;
 • P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
 • P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
 • P403+P233 Skladištiti  na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
 • P501 Odložiti sadržaj spremnika prema propisanom zbrinjavanju. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčevog svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Potpuno ispražnjen spremnik odložiti za reciklažu. Neiskorišteni proizvod zbrinuti sukladno EWC 070604. Upozorenja i mjere opreza: Točka zapaljivosti 130°C prema DIN 53213. Nakon prolijevanja proizvoda odmah poduzeti mjere za sprječavanje požara i eksplozije.
 • Prikladne mjere su: pokupiti prolivenu otopinu i razrijediti je vodom, prozračiti prostor, ukloniti sve izvore požara.
 • Nuspojave: Kod svakodnevne primjene otopine za dezinfekciju ruku na bazi alkohola može povremeno doći do iritacija (npr. crvenilo, suhoća kože). Unatoč daljnjoj primjeni ove osjetilne neugodnosti smanjuju se nakon 8–10 dana. Vrlo rijetko može doći do kontaktnih ili fotoalergijskih reakcija. U slučaju kontakta s očima, odmah isprati s dovoljno vode i potražiti pomoć liječnika.

 

Količina: 500 ml, 1 L i 5 L

 

Naše stručno osoblje može Vam pomoći prilikom odabira pomagala. Potreba korisnika je ključna prilikom odabira pomagala, obratite nam se:

 • Telefon 01/2911 366
 • E-mail: info@omc.hr
 • Grižanska 6, Zagreb.