Pravila "OMC Black Friday!" nagradnog natječaja

25. studenog 2019.

Članak 1: ORGANIZATOR

Online nagradni natječaj “OMC Black Friday!" raspisuje: ORTO i MEDI centar d.o.o. (OIB: 12737019041), Prijedorska 27a, 10040 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije poduzeća ORTO i MEDI centar d.o.o.. Nagradni natječaj traje od 25.11. od 16:00 do 29.11.2019. do 16:00 sati.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od jedne nagrade iz prodajnog programa Organizatora te njegova ukupna vrijednost iznosi 299 kuna.

Nagrada

  • Opisani proizvod u članku 4. iz prodajnog programa Organizatora označen tajnim kodom

Nagradni fond čine isključivo proizvodi koje dobitnici ne mogu zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim djelatnika Organizatora, članova njihove uže obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

  • Na web stranici www.omc.hr se nalazi proizvod čija fotografija u pozadini sadrži crni romb obrubljen crvenim i bijelim trokutima.
  • U opisu proizvoda se nalazi fotografija s tajnim kodom.
  • Cilj nagradnog natječaja je pronaći opisani proizvod i na Facebook stranici ORTO I MEDI centra https://www.facebook.com/ortoimedicentar/ ili na Instagram stranici ORTO i MEDI centra https://www.instagram.com/ortoimedicentar/ napisati u komentar o kojem je proizvodu riječ i upisati tajni kod.
  • Sudionik koji prvi točno upiše u komentar naziv proizvoda i tajni kod dobiva navedeni proizvod na dar.

Dozvoljen je samo jedan upis svakog pojedinog sudionika. Unosi koji su nepotpuni ili na bilo koji način neodgovarajući neće konkurirati u natječaju. Jedan sudionik ne može dobiti više od jedne nagrade.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti te se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete, a koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 5: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 6: REZULTATI NATJEČAJA I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na Internet stranicama, Facebook i Instagram stranici Organizatora 28.11. nakon 16:00 sati.

Odabir nagrađenog će obaviti komisija sastavljena od tri predstavnika Organizatora, uz prethodnu provjeru ispunjenja uvjeta iz članka 4 ovih pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 4 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici sa prebivalištem u Zagrebu, nagradu podižu osobno dolaskom u specijaliziranu prodavaonicu poduzeća ORTO i MEDI centar d.o.o. - Grižanska 6, 10040 Zagreb, u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 08:00 do 19:00 sati, i subotom od 08:00 do 13:00 sati, a ostali u Republici Hrvatskoj dostavom o trošku Organizatora. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 dana od objave rezultata, a dobitnik se u roku od narednih 60 dana ne javi da nagradu nije primio, Organizator više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju poduzeću ORTO i MEDI centar d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. ORTO i MEDI centar d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 9: NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA S PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na Internet stranicama www.omc.hr.

Članak 10: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja, nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

ORTO i MEDI centar d.o.o.