Pravila nagradnog natječaja "OMC nagrađuje za 12. rođendan!"

29. listopada 2015.

Pravila nagradnog natječaja – "OMC nagrađuje za 12. rođendan!"

Članak 1. - ORGANIZATOR

Natječaj "OMC nagrađuje za 12. rođendan!" raspisuje: ORTO i MEDI centar d.o.o. (OIB: 12737019041), Prijedorska 27a, 10040 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije poduzeća ORTO i MEDI centar d.o.o. te obilježavanja 12. godišnjice poduzeća ORTO i MEDI centar d.o.o. Nagradni natječaj traje od 29.10.2015., od 16:30 sati do 19.11.2015. do 12:00 sati. te se odvija u šest krugova:

 1. Prvi krug počinje 29.10.2015.
 2. Drugi krug počinje 02.11.2015.
 3. Treći krug počinje 05.11.2015.
 4. Čevrti krug počinje 09.11.2015.
 5. Peti krug počinje 12.11.2015.
 6. Šesti krug počinje 16.11.2015.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od šest nagrada koje čine proizvodi iz prodajnog programa Organizatora te njegova ukupna vrijednost iznosi 1.640,00 kuna. Nagrada za određeni krug natjecanja, biti će objavljena prije svakog kruga natječaja.

 1. Prvi krug - nagrada Raffy, igračka za djecu - osvojila Anita Bunjevac Krivanek
 2. Drugi krug - nagrada bijela radna bluza Mirta kratki rukav - osvojila Marija Mrva Merkaš
 3. Treći krug - nagrada digitalna osobna vaga Laica - osvojila je Anja Mikša
 4. Čevrti krug -  nagrada toaletno povišenje od 10 cm, s poklopcem - osvojila je Emina Tordinac
 5. Peti krug - nagrada natikače Grubin Lolita - osvojila je Jelena Škunca
 6. Šesti krug - nagrada digitalni tlakomjer za nadlakticu Omron M2 - osvojila je Alida Matutinović

Nagradni fond čine isključivo proizvodi koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim djelatnika Organizatora, članova njihove uže obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

 1. Na Facebook stranici ORTO I MEDI centra https://www.facebook.com/ortoimedicentar/ u komentar objave s nagradnim pitanjem napisati točan odgovor na pitanje postavljeno u postu
 2. Svaki sudionik koji sudjelovanjem u nagradnom natječaju odgovori točno na postavljeno pitanje automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi po jedan igrač u svakom krugu nagrađivanja, a ukupno šest igrača će biti nagrađeno.

Dozvoljeno je samo jedno sudjelovanje sa točnim odgovorom u natječaju. Unosi koji su nepotpuni ili na bilo koji način neodgovarajući neće ući u bazu za odabir dobitnika. Iz nagradnog natječaja automatski će se isključiti sudionici koji su u nekom od prethodnih nagradnih pitanja već osvojili nagradu.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti te se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete, a koja šteta bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 5: KONCEPT NAGRADNOG NATJEČAJA

U periodu od 29.10.2015. do 19.11.2015. biti će podijeljeno šest nagrada. Natječaj će se provoditi na način: svaka četiri dana biti postavljeno pitanje na koje je potrebno točno odgovoriti kako bi se natjecalo u osvajanju nagrade. U navedenom periodu biti će postavljeno šest pitanja. Četvrti dan od objave pitanja biti će proglašen dobitnik nagrade u pojedinom krugu nagrađivanja.

Članak 6: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 7:  REZULTATI NATJEČAJA I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na ORTO i MEDI centar Facebook stranici 02.11.2015., 05.11.2015., 09.11.2015., 12.11.2015., 16.11.2015. i 19.11.2015.

Odabir dobitnika nagrada obaviti će se četvrti dan nakon objave svakog od šest pitanja na ORTO i MEDI centar Facebook stranici. Odabir će nadzirati komisija sastavljena od tri predstavnika Organizatora te će se za odabir pobjednika koristiti aplikacija www.random.org, uz prethodnu provjeru ispunjenja uvjeta iz članka 4 ovih pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 4 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 8: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici sa prebivalištem u Zagrebu, nagradu podižu osobno dolaskom u specijaliziranu prodavaonicu poduzeća ORTO i MEDI centar d.o.o. - Grižanska 6, 10040 Zagreb, u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 08:00 do 19:00 sati, i subotom od 08:00 do 13:00 sati, a ostali u Republici Hrvatskoj dostavom o trošku Organizatora. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 dana od objave rezultata, a dobitnik se u roku od narednih 60 dana ne javi da nagradu nije primio, Organizator više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.

Članak 9: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju poduzeću ORTO i MEDI centar d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

ORTO i MEDI centar d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 10: NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA S PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na Internet stranicama i i Bilješkama dostupnim na Facebook stranici.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja, nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

ORTO i MEDI centar d.o.o.