Pravila nagradnog natječaja #baldotebiilimeni

24. prosinca 2016.

Hodanje i dugotrajno stajanje čest su uzrok problema s cirkulacijom, umorom i općom iscrpljenošću. BALDO klompe su proizvedene s ciljem da spriječe takve neugodnosti, a njihova jedinstvena opruga dizajnirana je tako da umanjuje udarce kojima su Vaša stopala svakodnevno izložena. U prosincu ORTO i MEDI centar svoje vjerne Facebook fanove i Instagram followere nagrađuje jednim parom Baldo flexi anatomske obuće! 

Pravila nagradnog natječaja #Baldotebiilimeni

Članak 1: ORGANIZATOR

Facebook i Instagram nagradni natječaj #baldotebiilimeni raspisuje: ORTO i MEDI centar d.o.o. (OIB: 12737019041), Prijedorska 27a, 10040 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije poduzeća ORTO i MEDI centar d.o.o. te promocije asortimana radne obuće. Nagradni natječaj traje od 24.12. do 31.12.2016. do 12:00 sati.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od jedne nagrade iz prodajnog programa Organizatora te njegova ukupna vrijednost može iznositi do 649,00 kuna. Nagrada je jedan par Baldo obuće Flexi koji možete pogledati ovdje. Broj odabirete sami (od 36 do 42).

Nagradni fond čini isključivo proizvod koji dobitnik ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge koji nisu navedeni u nagradnom fondu.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim djelatnika Organizatora, članova njihove uže obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je:

Na Facebook stranici ORTO I MEDI centra https://www.facebook.com/ortoimedicentar/ te Instagram stranici ORTO i MEDI centra https://www.instagram.com/ortoimedicentar/ u komentar objave nagradnog natječaja kojim se ostvaruje pravo na sudjelovanje, potrebno je napisati #baldotebiilimeni i napisati zašto bi darovali nekoga ili sebe.

Dozvoljen je samo jedan upis svakog pojedinog sudionika. Unosi koji su nepotpuni ili na bilo koji način neodgovarajući neće konkurirati u natječaju.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti te se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete, a koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 5: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 6:  REZULTATI NATJEČAJA I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na ORTO i MEDI centar Facebook i Instagram stranici 31.12.2016.

Odabir nagrađenog će obaviti komisija sastavljena od tri predstavnika Organizatora, uz prethodnu provjeru ispunjenja uvjeta iz članka 4 ovih pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 4 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici sa prebivalištem u Zagrebu, nagradu podižu osobno dolaskom u specijaliziranu prodavaonicu poduzeća ORTO i MEDI centar d.o.o. - Grižanska 6, 10040 Zagreb, u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 08:00 do 19:00 sati, i subotom od 08:00 do 13:00 sati, a ostali u Republici Hrvatskoj dostavom o trošku Organizatora. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 dana od objave rezultata, a dobitnik se u roku od narednih 60 dana ne javi da nagradu nije primio, Organizator više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju poduzeću ORTO i MEDI centar d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

ORTO i MEDI centar d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 9: NAČIN UPOZNAVANJA SUDIONIKA S PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na Internet stranicama www.omc.hr.

Članak 10: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja, nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

ORTO i MEDI centar d.o.o.