Pozicioniranje 24 sata na dan 14.12.2016.

12. prosinca 2016.

Pozicioniranje 24 sata na dan - 14.12.2016.

Poštovani,
 
pozivamo vas, roditelje s djecom, u srijedu 14.12.2016. na stručno predavanje, edukaciju i savjetovanje u „Centar za savjetovanje i edukaciju“, Grižanska 6 - Zagreb - Ottobock & ORTO i MEDI centar sa sadržajem u nastavku:
 • Pozicioniranje i procjena - stručno predavanje Ivane Rainpreht Folnegović, dr.med. - specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Prezentacija dječjeg rehabilitacijskog programa - terapijski stolci (Maja, bacc.physio. i Mirna, voditelj maloprodaje Ottobock)
 • Vrijeme za pitanja i probu pomagala - naš stručan tim fizioterapeuta odgovarati će na Vaša pitanja i potrebe. 
Program je planiran u 3 vremenski odvojene radionice na koje se putem maila ili telefonom možete prijaviti. Obzirom da se radi sa djecom, svaka radionica je zatvorenog tipa, te Vas molimo da svoj termin planirate i rezervirate unaprijed. 

Program:

 • 12:00 – 13:00 predavanje + prezentacija
 • 13:00 – 14:00 vrijeme za pitanja

 

 • 14:00 – 15:00 predavanje + prezentacija
 • 15:00 – 16:00 vrijeme za pitanja

 

 • 16:00 – 17:00 predavanje + prezentacija
 • 17:00 – 18:00 vrijeme za pitanja. 

 

Djeca vrlo rano počinju razvijati svoju osobnost. Promatraju, dodiruju, kušaju, mirišu i istražuju svoju okolinu od trenutka kada se probude do odlaska na spavanje i tako svakog dana. Djeca s poremećajem motorike biti će ograničena u tim aktivnostima. Tako će motoričke mogućnosti utjecati ne samo na mogućnost sjedenja i kretanja, nego i na daljnji kongitivnog razvoj, razvoj slike o sebi, samopouzdanja i socijalne interakcije. Motorički razvoj prema tome ključan je za sveopći razvoj djeteta. Ottobock pomagala daju potrebnu dodatnu potporu i olakšavaju/omogućavaju izvođenje aktivnosti koje dijete u suprotnom ne bi moglo izvesti ili bi, ali uz puno više napora. Uz potrebnu potporu, svoje „napore“ i fokus mogu usmjeriti na druge aktivnosti kao što su fizikalna terapija, radna terapija, učenje, igranje. Pomagala trebamo shvatiti kao dio terapije!

Koji je cilj radionice?

Cilj je razumijevanje važnosti 24-satnog pravilnog pozicioniranja.

Koja su to pomagala?

 • Pomagala za rano pozicioniranje
 • Pomagala za sjedenje
 • Pomagala za stajanje i hodanje
 • Pomagala za pokretanje (invalidska kolica).

Kako se prijaviti?

Obzirom da se radi sa djecom, svaka radionica je zatvorenog tipa, te Vas molimo da svoj termin planirate i rezervirate unaprijed. Prijaviti se možete putem ovog linka (info@omc.hr) dok ostale informacije možete dobiti na 091 3131 250 ili e-mail mirna.subota@ottobock.hr.
Vidimo se na radionici!!!