Obilježavanje Svjetskog dana bolesnika 11.2.2016.

10. veljače 2016.

Obilježava se 11.2.2016. kako bi se društvo senzibiliziralo za potrebe bolesnika, zajedništvo, empatiju i pomoć onima koji su bolesni i nemoćni.

Obilježavanje ovog dana prilika je za ulaganje napora u poboljšanje zdravstvene skrbi, kao i na podsjećanja na prava koje svatko od nas kao bolesnik ima. Pravna regulativa u Hrvatskoj vezana uz prava bolesnika uređena je zakonima, kodeksima, konvencijama i deklaracijama. Osnovni međunarodni dokumenti na kojima se temelji prava pacijenata su Deklaracija o bioetici i ljudskim pravima, UNESCO i Deklaracija o promicanju prava pacijenata u Europi, SZO, 1994.

Utemeljio ga je Papa Ivan Pavao II. 13. svibnja 1992. godine kako bi se društvo senzibiliziralo za potrebe bolesnika, zajedništvo, empatiju i pomoć onima koji su bolesni i nemoćni.

Koja su osnovna prava pacijenta?

 • Pravo na suodlučivanje i pravo na informiranost i obaviještenost - Pacijent mora biti upoznat sa svim prednostima ponuđenih mogućnosti način kao i svim rizicima pretraga i zahvata te mogućim poteškoćama ako pacijent od predloženih pregleda i zahvata odustane
 • Pravo na prihvaćanje, odnosno odbijanje medicinskih postupaka ili zahvata - pravo prema kojima pacijent ima pravo odbiti bilo kakvu intervenciju ili terapijski postupak, osim ako bi nepoduzimanje takvog zahvata bilo opasno po život ili izazvalo trajna oštećenja zdravlja
 • Pravo na povjerljivost - podrazumijeva čuvanje podataka o zdravstvenom stanju pacijenta kao profesionalnu tajnu
 • Pravo na privatnost - odnosi se na poštivanje privatnosti pacijenta
 • Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji - podrazumijeva pravo pacijenta na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje
 • Pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanjima - podrazumijeva izričiti pristanak pacijenta za uključivanje u istraživanje
 • Pravo na pritužbu - podrazumijeva pravo pacijenta na žalbu, ukoliko je uočio nepravilnosti u pružanju zdravstvene zaštite.

Koliko je važna uloga društvene povezanosti u skrbi za bolesne?

Brojni čimbenici utječu na zdravlje:

 • Populacijska mreža
 • Utjecaj društva
 • Utjecaj grupe
 • Utjecaj pojedinca.

Taj utjecaj iznimno je velik i važan. Ponekad pozitivan, ponekad negativan.

Brojna istraživanja pokazuju da je društvena povezanost jedan od najvažnijih čimbenika zdravlja i dugovječnosti, ali i lakšeg integriranja oboljelih kao i lakšeg i dostojanstvenijeg života s bolešću. Potrebno je pozitivnim mjerama razvijati i poticati sve vrste volonterskog rada i ulogu zajednice u skrbi za bolesne. Nužno je osnažiti društveno povezivanje, empatiju i zajedništvo. Osjećaj sigurnosti i podrške iznimno je važan oboljelim osobama. Ljudska toplina, lijepa riječ i pomoć u svakodnevnici nezamjenjivi su. Razvojem sustava, znanosti i tehnologije postižu se odlični rezultati, ali bez ljudskosti i osobnosti ne može se postići kvalitetna skrb za bolesne i nemoćne.

Izvor: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - više pogledajte ovdje.