ORTO i MEDI centar d.o.o.

Danas obilježavamo hrvatski dan nepušenja - dan bez duhanskog dima. 
 
Neke zanimljive činjenice:
  • Cigarete sadrže 600 sastojaka te se njenim izgaranjem oslobađa više od 7000 štetnih tvari, od kojih njih čak 69 može izazvati rak.
  • Medicinski stručnjaci utvrdili su kako se 12 tjedana nakon prestanka pušenja poboljšava cirkulacija dok se nakon 3 mjeseca smanjuje kašalj i poboljšava funkcija pluća.
  • Godinu dana od prestanka pušenja rizik od srčanog udara smanjuje se za 3 puta, a nakon 5 godina taj je rizik jednak onome kao u nepušača.
  • Nakon 15 godina rizik obolijevanja od srčanih bolesti jednak je onome u nepušača.
Današnjim danom nastoji se potaknuti pušače na odricanje od pušenja tijekom 24 sata - Ako kreneš danas, korak si bliži svome cilju i potpunom prestanku pušenja.
Misli na sebe, misli na svoje zdravlje i svoje bližnje, #izrdžibar24sata.