Pitajte nas

CareSens PRO test trakice za mjerenje glukoze

Test trakice za ispitivanje glukoze u krvi koje zahtjevaju jako malo količinu uzorka krvi od 0,4 μL te se koristi s CareSens Pro i Dual glukometrima.
CareSens PRO test trakice za mjerenje glukoze OMC
Nazovite nas na broj telefona:
+385 01 2911 302

ili Pošaljite mail: